Lễ bàn giao xe

[Tháng12/2018] Tổng hợp hình ảnh bàn giao xe cho khách hàng tại Nissan Quy Nhơn

Tổng hợp hình ảnh bàn giao xe cho khách hàng vào tháng 12 năm 2018 tại Nissan Quy Nhơn Cảm ơn quý khách hàng đa…

Xem chi tiết

[Tháng11/2018] Tổng hợp hình ảnh bàn giao xe cho khách hàng tại Nissan Quy Nhơn

Tổng hợp hình ảnh bàn giao xe cho khách hàng vào tháng 11 năm 2018 tại Nissan Quy Nhơn Cảm ơn quý khách hàng đa…

Xem chi tiết

[14/12/2018] Lễ bàn giao xe Nissan cho quý khách hàng

Sáng ngày, Nissan Quy Nhơn hân hạnh tiến hành “Lễ bàn giao xe Nissan cho quý khách hàng” gồm có: – Nissan Navara: 2 quý…

Xem chi tiết

[19/10/2018]Lễ Bàn Giao xe Nissan Navara cho Quý khách hàng

Sáng ngày 19/10/2018 Nissan Quy Nhơn đã tiến hành bàn giao xe Nissan Navara cho Quý khách hàng Cảm ơn Quý khách hàng đã ủng…

Xem chi tiết

[18/10/2018]Lễ Bàn Giao xe Nissan Navara & Nissan Sunny cho Quý khách hàng

Sáng ngày 18/10/2018 Nissan Quy Nhơn đã tiến hành bàn giao xe Nissan Navara & Nissan Sunny cho Quý khách hàng Cảm ơn Quý khách hàng…

Xem chi tiết

[17/10/2018]Lễ Bàn Giao xe Nissan Navara cho Quý khách hàng

  Sáng ngày 17/10/2018 Nissan Quy Nhơn đã tiến hành bàn giao xe Nissan Navara cho Quý khách hàng Cảm ơn Quý khách hàng đã…

Xem chi tiết

Lễ Bàn Giao xe X-Trail cho Quý CTCP KL 28/09/2018

Sáng ngày 28/09/2018 Nissan Quy Nhơn đã tiến hành bàn giao xe X-trail đỏ CTCP KL. Cảm ơn Quý công ty đã ủng hộ Nissan…

Xem chi tiết

Lễ Bàn Giao xe Sunny cho Quý công ty Minh Thành 11/09/2018

Sáng ngày 11/09/2018 Nissan Quy Nhơn đã tiến hành bàn giao xe Sunny cho Quý công ty Minh Thành Cảm ơn Quý công ty đã ủng hộ Nissan Quy Nhơn….

Xem chi tiết

Lễ Bàn Giao xe X-Trail cho Quý khách hàng Quốc Phương

Sáng ngày 22/07/2018 Nissan Quy Nhơn đã tiến hành bàn giao xe X-Trail cho Quý khách hàng Trương Quốc Phương Cảm ơn Quý khách đã ủng hộ Nissan…

Xem chi tiết

Lễ Bàn Giao xe Navara cho công ty TNHH Sơn Á

Sáng ngày 18/07/2018 Nissan Quy Nhơn đã tiến hành bàn giao lô xe Navara cho Công ty TNHH Sơn Á, Địa chỉ: Thành phố Tuy Hoà, Phú…

Xem chi tiết